W dniu 24 maja 2018 r. w ZSCKR w Rzemieniu odbyło się spotkanie, na którym oficjalnie zakończono i podsumowano staż zawodowy w Irlandii, zorganizowany w ramach europejskiego programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W uroczystości uczestniczyli: beneficjenci projektu - 38 uczniów ( zawody: technik weterynarii, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych), rodzice, dyrekcja szkoły (Kazimierz Śpiewak , Wioletta Pszeniczna) , opiekunowie praktyk ( Bożena Słomba, Anna Kunert)i koordynatorzy projektu.

W części oficjalnej, koordynator projektu Beata Zorzycka przypomniała najważniejsze informacje dotyczące projektu( ramy czasowe, miejsce, cele, realizacja projektu, upowszechnienie). Następnie, Pan dyrektor Kazimierz Śpiewak rozdał dyplomy i nagrody uczniom , którzy szczególnie zaangażowali się w upowszechnianie projektu poprzez: organizowanie Irlandzkich imprez szkolnych, udział w konkursach wiedzy, konkursie literackim" Reportaż z Irlandii", konkursie na najlepszą " Prezentację multimedialną o Irlandii", przygotowanie fotoalbumów , książki kucharskiej ze specjałami kuchni Irlandzkiej, wykonywanie zdjęć i filmików dokumentujących pobyt na " Szmaragdowej Wyspie".

Szczególnym punktem programu było wręczenie przez koordynatorów projektu: Pani Jadwigi Rej-Ciepły i Beaty Zorzyckiej dokumentu "Europass Mobilność", który jest potwierdzeniem odbytego stażu (w ramach tzw. europejskiej ścieżki kształcenia) z informacjami o wykonywanych czynnościach i zdobytych umiejętnościach w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim. Jest to istotne uzupełnienie już przekazanych wcześniej za pośrednictwem Irlandzkiej organizacji pośredniczącej YIT dokumentów: Certyfikat ukończenia kursu językowego i Certyfikat od pracodawcy potwierdzający odbycie stażu. Wszystkie razem mogą być bardo przydatne na rynku pracy.

Miłym akcentem było także przekazanie wszystkim uczestnikom prezentów okolicznociowych i pamiątkowych fotoalbumów dokumentujących niezapomniane chwile na gościnnej i urokliwej wyspie.

Na zakończenie, przy kawie ,herbacie, słodkim poczęstunku i muzyce Irlandzkiej wszyscy wspominali swój pobyt w Irlandii i deklarowali , że chętnie chcieliby uczestniczyć w takim projekcie jeszcze raz.

Gratulujemy uczestnikom i życzymy aby ten projekt przyczynił się do spełnienia ich planów i marzeń , a szkole aby podniósł rangę kształcenia zawodowego i aby realizacja kolejnych projektów udowodniła, że nasza oferta edukacyjna jest bogata i atrakcyjna.