Harmonogram zajęć przygotowawczych w ramach projektu
„Większe szanse zawodowe na europejskim rynku pracy
dzięki zagranicznym praktykom” nr. 2019-1-PL01-KA102-062309

 

 

Poniedziałek 13I

Lp.

godzina

Zajęcia

1

8:00-8:45

Zajęcia językowe (angielski)-1

2

8:45-9:30

Zajęcia językowe (angielski)-2

3

9:30-10:15

Zajęcia językowe (angielski)-3

4

10:30-11:15

Zajęcia pedagogiczne-1

5

11:15-12:00

Zajęcia pedagogiczne-2

6

12:00-12:45

Zajęcia pedagogiczne-3

 

 

wtorek 14 I

Lp.

godzina

Zajęcia

1

8:00-8:45

Zajęcia językowe (angielski)-4

2

8:45-9:30

Zajęcia językowe (angielski)-5

3

9:30-10:15

Zajęcia językowe (angielski)-6

4

10:30-11:15

BHP-1

5

11:15-12:00

BHP-2

6

12:00-12:45

BHP-3

 

 

środa 15 I

Lp.

godzina

Zajęcia

1

8:00-8:45

Zajęcia językowe (angielski)-7

2

8:45-9:30

Zajęcia językowe (angielski)-8

3

9:30-10:15

Zajęcia językowe (angielski)-9

4

10:30-11:15

Zajęcia Kulturowe-1

5

11:15-12:00

Zajęcia kulturowe-2

6

12:00-12:45

Zajęcia kulturowe-3

 

 

 

 

 

czwartek 16 I

 

Lp.

godzina

Zajęcia

1

8:00-8:45

Zajęcia językowe (angielski)-10

2

8:45-9:30

Zajęcia językowe (angielski)-11

3

9:30-10:15

Zajęcia językowe (angielski)-12

4

10:30-11:15

BHP-4

5

11:15-12:00

BHP-5

6

12:00-12:45

BHP-6

 

 

piątek 17 I

Lp.

godzina

Zajęcia

1

8:00-8:45

Zajęcia językowe (angielski)-13

2

8:45-9:30

Zajęcia językowe (angielski)-14

3

9:30-10:15

Zajęcia językowe (angielski)-15

4

10:30-11:15

Zajęcia Kulturowe-4

5

11:15-12:00

Zajęcia kulturowe-5

6

12:00-12:45

Zajęcia kulturowe-6

 

 

Poniedziałek 20 I

Lp.

godzina

Zajęcia

1

8:00-8:45

Zajęcia językowe (angielski)-16

2

8:45-9:30

Zajęcia językowe (angielski)-17

3

9:30-10:15

Zajęcia językowe (angielski)-18

4

10:30-11:15

Zajęcia pedagogiczne-4

5

11:15-12:00

Zajęcia pedagogiczne-5

6

12:00-12:45

Zajęcia pedagogiczne-6

 

 

wtorek 21 I

Lp.

godzina

Zajęcia

1

8:00-8:45

Zajęcia językowe (angielski)-19

2

8:45-9:30

Zajęcia językowe (angielski)-20

3

9:30-10:15

Zajęcia językowe (angielski)-21

4

10:30-11:15

Zajęcia Kulturowe-7

5

11:15-12:00

Zajęcia kulturowe-8

6

12:00-12:45

Ścieżka zawodowa-1

 

środa 22 I

Lp.

godzina

Zajęcia

1

8:00-8:45

Zajęcia językowe (angielski)-22

2

8:45-9:30

Zajęcia językowe (angielski)-23

3

9:30-10:15

Zajęcia językowe (angielski)-24

4

10:30-11:15

Zajęcia pedagogiczne-7

5

11:15-12:00

Zajęcia pedagogiczne-8

6

12:00-12:45

Zajęcia pedagogiczne-9

 

czwartek 23 I

Lp.

godzina

Zajęcia

1

8:00-8:45

Zajęcia językowe (angielski)-25

2

8:45-9:30

Zajęcia językowe (angielski)-26

3

9:30-10:15

Zajęcia językowe (angielski)-27

4

10:30-11:15

BHP-7

5

11:15-12:00

BHP-8

6

   

 

 

Piątek 24 I

Lp.

godzina

Zajęcia

1

8:00-8:45

Zajęcia językowe (angielski)-28

2

8:45-9:30

Zajęcia językowe (angielski)-29

3

9:30-10:15

Zajęcia językowe (angielski)-30

4

10:30-11:15

Zajęcia pedagogiczne-10

5

11:15-12:00

Zajęcia pedagogiczne-11

6

12:00-12:45

Zajęcia pedagogiczne-12

 

 

Sobota 25 I

Lp.

godzina

Zajęcia

1

8:00-8:45

Zajęcia pedagogiczne-13

2

8:45-9:30

Zajęcia pedagogiczne-14

3

9:30-10:15

Zajęcia pedagogiczne-15

4

10:30-11:15

Zajęcia Kulturowe-9

5

11:15-12:00

Zajęcia kulturowe-10