Lista uczestników zakwalifikowanych
do wyjazdu na praktyki do Grecji
(pierwsza grupa – kl. II)

Termin wyjazdu 15 marca – 04 kwietnia 2020

kl. 2P4 – technik żywienia i usług gastronomicznych

Pietras Łucja Maria

Kruk Dominika Magdalena

Łącz Natalia Sylwia

Chudy Jakub

Paterak Jakub

Ryś Oskar Patryk

Smutek Natalia

Dul Mariola Magdalena

Rębacz Klaudia

Kopacz Klaudia Zofia

Sasor Anna - rezerwa

Róg Izabella Katarzyna - rezerwa

Głodek Patrycja Anna - rezerwa

kl. 2F4L – technik weterynarii

Muniak Wiktoria Weronika

Warenda Patrycja

Padykuła Mateusz

Miłoś Natalia Zofia

Cisło Albert Edward

Niedbała Julia

Bałuszyńska Agnieszka Kamila - rezerwa

Posłuszny Monika Anna - rezerwa

kl. 2F4L – technik rolnik

Winiarski Patryk

Więcek Jakub Krzysztof

Cisło Dawid Krzysztof

Jamrozy Kacper Kamil

Kędziora Bartłomiej - rezerwa

zakwalifikowani

rezerwowi

Wyżej wymienieni uczniowie zostali zakwalifikowani
do udziału w kursach przygotowawczych,
które stanowią drugi etap rekrutacji.

Przy tej samej ilości punktów uzyskanych podczas rekrutacji,
o miejscu na liście decyduje komisja rekrutacyjna
na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej,
kolejnym kryterium jest wyższa ocena zachowania,
a następnie wyższa ocena z języka angielskiego z ostatniego semestru.
W razie dalszego braku rozstrzygnięcia
pod uwagę brana będzie frekwencja kandydata/kandydatki.

O ostatecznej liście uczestników wyjeżdżających na zagraniczne praktyki
decydować będą wyniki drugiego etapu selekcji.

 

Lista rankingowa rekrutacji uczestników do projektu
„Większe szanse zawodowe na europejskim rynku pracy
dzięki zagranicznym praktykom” nr. 2019-1-PL01-KA102-062309
do wglądu u koordynatora projektu.