Zajęcia przygotowawcze w ramach projektu
"Większe szanse zawodowe na europejskim rynku pracy
dzięki zagranicznym praktykom" nr. 2019-1-PL01-KA102-062309

dla osób zakwalifikowanych do wyjazdu do Grecji
oraz dla osób rezerwowych na liście

prowadzone będą zgodnie z harmonogramem
umieszczonym w szkole na tablicy ogłoszeń Praktyczna Nauka Zawodu