Nowe kwalifikacje i doświadczenia kadry dydaktycznej i zarządzającej ZSCKR w Rzemieniu!

Mamy przyjemność zawiadomić ,że kadra nauczycielska i zarządzająca ZSCKR w Rzemieniu uczestniczyła w sierpniu w szkoleniach w Chorwacji w ramach  krótkoterminowych  projektów na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze Edukacja Szkolna programu Erasmus+. Tytuł projektu brzmiał: „Mobilna kadra- więcej możliwości dla uczniów, nauczycieli i szkoły”. Projekt w całości został sfinansowany ze środków UE w wysokości 39 617,00 EURO.
W projekcie wzięło udział  21 beneficjentów a program obejmował 3 szkolenia : kurs językowy wprowadzający innowacyjną metodę zintegrowanego nauczania przedmiotu oraz języka obcego , kurs szkoleniowy ” Akademia Liderów” , kształtujący  kompetencje miękkie takie jak : rozwój osobisty, zarzadzanie czasem, praca w zespole, rozwiązywanie problemów, komunikacja międzyludzka, mediacje, uczenie się przez całe życie oraz kurs w obszarze ekologii , ochrony środowiska i energii odnawialnej.
Wszyscy uczestnicy zgodnie twierdzą, że to było wspaniałe doświadczenie zdobyte na gruncie międzynarodowym , co z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia oraz podniesienia prestiżu szkoły w środowisku lokalnym. Uczestnicy są teraz na etapie upowszechniania  projektu i  wykorzystują dobre praktyki organizując szkolenia , wykłady , przygotowując materiały dydaktyczne. Zachęcają uczniów i nauczycieli własnym przykładem do aktywności, kształtowania postaw nastawionych na uczenie się przez całe życie i pracę w środowisku międzynarodowym. Pobudzają ich ciekawość świata, wzbogacają w nowe kompetencje organizacyjne, społeczne, ekologiczne i językowe. Są gotowi by uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach, warsztatach i  projektach, by pisać wnioski  i pozyskiwać środki unijne.

Wszystkim gratulujemy i życzymy sukcesów!