Nasza grupa „rolników” odbywa, między innymi, staże w gospodarstwie rybnym, przy hodowli pstrągów, w miejscowości Solin, nieopodal Splitu. Jest to duży kompleks zbiorników wodnych połączonych z rzeką. Zadaniem chłopaków jest czyszczenie basenów, przygotowanie do kolejnych etapów hodowli ryb, karmienie, odławianie, przenoszenie do kolejnych zbiorników. To coś nowego dla naszych uczniów, ale takie doświadczenie może być przydatne, ponieważ nasza szkoła posiada stawy i ma tradycje w hodowli ryb. Pracodawcy są bardzo zadowoleni z ich pracy. Brawo!

 10a

 10b

 10c