W dniu 26.11.2022r. o godzinie 8.00 odbędzie się  egzamin z przedmiotu "Ochrona roślin" w pracowni nr.3 gospodarstwa szkolnego.

W dniu 3.12.2022 o godzinie 8.00 odbędzie się egzamin z przedmiotu "Bezpieczeństwo i higiena pracy" w pracowni nr.3 gospodarstwa szkolnego.

Obecność na egzaminach jest obowiązkowa.

 

Po egzaminach zajęcia dydaktyczne według planu.