Kwalifikacyjny kurs zawodowy: zawód rolnik

Kwalifikacja ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej