Z okazji Światowego Dnia Ziemi w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy ekologicznej.

W konkursie wzięli udział przedstawiciele klas pierwszych i drugich. Pytania sprawdzały wiedzę uczestników z zakresu bioróżnorodności i jej zagrożeń, form ochrony przyrody, zagrożeń globalnych, ciekawostek przyrodniczych oraz wiedzę związaną z patronem naszej szkoły- prof. Władysławem Szaferem. Zwycięzcą został uczeń klasy I PT - Maciej Rzeszutek

Wśród uczniów klas pierwszych ogłoszony został również konkurs plastyczny na plakat pt. "Dbajmy o naszą Ziemię". Zwyciężczynią konkursu plastycznego została uczennica klasy I PT - Patrycja Wyzga.

Najlepsi zostali nagrodzeni książkami i płytką o tematyce przyrodniczej. Gratulujemy !