Konkurs 3

 


Regulamin Konkursu "Oszczędzać każdy może jeden lepiej, drugi trochę gorzej"
1. Celem konkursu jest wyrobieni nawyku segregacji śmieci i oszczędzania środowiska naturalnego.
2. Konkurs polega na segregowaniu i przekazanie odpadów typu: puszki po napojach, baterie, zużyte tonery, nakrętki
z butelek.
3. Czas trwania konkursu od 10 lutego do 31 sierpnia 2011 roku.
4. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie odpadów posegregowanych do Pani Doroty Kobos, która będzie notować ilości
złożonych odpadów.
5.Odpady będą przeliczane na kg a następnie mnożone przez wskaźnik:
1 kg baterii - wskaźnik 1
1 kg tonerów - wskaźnik 3
1 kg puszek - wskaźnik 5
1 kg nakrętek - wskaźnik 15
6. Osoba która złoży najwięcej odpadów pojadą na jednodniową wycieczkę na dni otwarte do NBP w Rzeszowie oraz
otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe otrzymają osoby które zajmą 1, 2, 3 miejsce, natomiast nagrody
pocieszenia będą ufundowane dla osób które zajmą miejsca 4 - 15. Na wycieczkę pojadą osoby które zajmą miejsca
1- 15

Konkurs 2

 

Regulamin Konkursu na Prezentację Multimedialną na temat: oszczędzania


Regulamin określa: cel konkursu, tematykę, czas trwania, warunki uczestnictwa w konkursie, kryteria oraz sposób oceny prac i formy ogłaszania, nagrody.

 

1. Celem konkursu jest wykorzystanie i rozwijanie potencjału intelektualnego oraz umiejętności praktycznych

związanych z nowoczesną technologią multimedialną do działań związanych z oszczędzaniem.

2. Tematyka konkursu: oszczędzanie ( wieloaspektowe podejście do oszczędzania, prezentacja może być na temat

oszczędzania wody, energii, papieru, zywności, pieniędzy itd.).

3. Czas trwania konkursu: 2 miesiące

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy spełniającej kryteria określone w Regulaminie konkursu w

terminie do 31 maja 2011r.

5. Prace należy składać do pani Doroty Kobos. Prezentację nalezy przekazać na płycie CD lub napędzie PenDrive.

6. Praca powinna spełniać następujące kryteria:

 • Praca konkursowa powinna zostać wykonana w formie prezentacji multimedialnej w programie Power Point (nie mniej niż 10 slajdów).
 • Praca powinna zawierać treści zgodne z założonym tematem.
 • Praca będzie oceniana pod względem poprawności językowej (stylistyka, ortografia itp.).
 • Treść powinna być zilustrowana odpowiednimi zdjęciami, rysunkami  lub wykresami (w zależności od inwencji twórczej autora).
 • Praca powinna zostać wykonana przez jednego autora oraz podpisana na slajdzie tytułowym.
 • Na końcu prezentacji powinna zostać umieszczona bibliografia (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie ze stronami www).
 • Ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcia tematu prezentacji będzie miało znaczący wpływ na ocenę pracy.

7. Powyższe punkty stanowią również kryteria oceny pracy.

8. Formy ogłoszenia konkursu:

 • zamieszczenie regulaminu konkursu na tablicy ogłoszeń samorządu szkolnego i w pokoju nauczycielskim,
 • plakaty reklamowe,
 • informowanie uczniów przez wychowawców i nauczycieli.

9. Prace wyróżnione i wybrane przez Komisję zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Szkoły.

10. Zwycięzca oraz osoby które zajmą 2 i 3 miejsce otrzymuje nagrodę rzeczową.

11. Informacje dotyczące tematów konkursowych można znaleźć:

 • w bibliotece szkolnej
 • na stronach internetowych

12. Skład kapituły konkursu:

Dorota Kobos

Jadwiga Rej

Informacje o konkursie udzielają:

Dorota Kobos

 

 

 


 

Konkurs 1

Regulamin konkursu na plakat promujący oszczędzanie

Regulamin określa: cel konkursu, tematykę, czas trwania, warunki uczestnictwa w konkursie, kryteria oraz sposób oceny prac i formy ogłaszania, nagrody.

1. Celem konkursu jest wykorzystanie i rozwijanie potencjału intelektualnego oraz umiejętności praktycznych do
działań związanych z oszczędzaniem.
2. Tematyka konkursu: oszczędzanie (wieloaspektowe podejście do oszczędzania, plakat może być na temat
oszczędzania wody, energii, papieru, żywności, pieniędzy itd.).
3. Czas trwania konkursu: 2 miesiące.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy spełniającej kryteria określone w Regulaminie konkursu w
terminie do 31 maja 2011 roku.
5. Prace należy składać do Pani Doroty Kobos
6. Praca powinna spełniać następujące kryteria:
 • Praca konkursowa powinna zostać wykonana w formie plakatu dowolnej techniki
 • Praca powinna zawierać treści zgodne z założonym  tematem
 • Praca będzie oceniana pod względem ekspresji twórczej oraz poprawności językowej (stylistyka, ortografia itp.).
 • Praca powinna zostać wykonana przez jednego autora oraz podpisana na odwrocie
 • Ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu plakatu będzie miało znaczący wpływ na ocenę pracy.
7. Powyższe punkty stanowią również kryteria oceny pracy.
8. Formy ogłoszenia konkursu:
 • Zamieszczenie regulaminu konkursu na tablicy ogłoszeń samorządu szkolnego i w pokoju nauczycielskim,
 • Plakaty reklamowe
 • Informacje Uczniów przez wychowawców i nauczycieli.
9. Prace wyróżnione i wybrane przez Komisję zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Szkoły.
10. Zwycięzca oraz osby które zajmą 2 i 3 miejsce otrzymują nagrody rzeczowe.
11. Informacje dotyczące tematów konkursowych można znaleźć:
 • W bibliotece szkolnej
 • Na stronach internetowych
12. Skład kapituły konkursu
Dorota Kobos
Jadwiga Rej
Informacje o konkursie udzielają:
Dorota Kobos