Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy  III semestru KKZ ROL.04 w dniach 15 października i 12 listopada 2021 roku (piątki) będą prowadzone w pracowniach gospodarstwa szkolnego.KKZ logo 250